چرخه حیات دامنه ملی آی آر (ir.)

چرخه حیات دامنه ملی آی آر (ir.)

 حیات دامنه ملی وضعیت آزاد برای ثبت (Available) : در این وضعیت دامنه مورد نظر آزاد بوده.و امکان ثبت آن برای یک سال و یا پنج سال میسر می باشد   وضعیت فعال (Active) : در این وضعیت دامنه مورد نظر فعال می باشد.و صاحب دامنه در هر زمانی می تواند برای تمدید دامنه اقدام […]

ادامه مطلب»